Psykoanalyse:

  
  
Psykoanalysen adskiller sig radikalt fra mange andre behandlingsformer af terapeutisk, psykiatrisk (medicinsk) eller psykologisk art.
 
Grunden hertil er, at den ikke nødvendigvis kun er rettet mod formen af det problem, som folk dukker op med, men tillige mod det, der kan forårsage et problem som f.eks. stress, angst eller depression, så det ikke dukker op igen. Det er ikke nok at fjerne et givent symptom, da det blot vil blive erstattet af et andet.
 
Psykoanalyse eller terapi, der bygger på psykoanalysens ideer, arbejder med kortere eller længere varige terapeutiske eller analytiske forløb.
Jeg arbejder på grundlag af Freuds og Lacans ideer.